De naam COOP markeert onze gehechtheid aan samenwerking als praktijk voor het organiseren van het gemeenschappelijke, economische en culturele leven in solidariteit. Onze visie is om verder te gaan in de oprichting van een echte coöperatie van diensten en consumptie met mensen uit onze wijken en iedereen die mee wil doen.Om dit ambitieuze programma te lanceren, hebben we in 2019 een eerste stap gezet met de oprichting van coöperatieve groepen gericht op verschillende activiteiten (computers, traditionele drukkerij, koken). Het is de bedoeling ontmoetingen tussen de deelnemers aan deze workshops te stimuleren en geleidelijk samenwerkingsinitiatieven te nemen om samen activiteiten uit te voeren, samen goederen te kopen, samen projecten te ontwikkelen.Begin 2020 hebben we een bewustmakings- en opleidingsprogramma toegevoegd waarin we actoren uit coöperatieve projecten verwelkomen.Wij staan aan het begin, maar onze locatie in het hart van de Brusselse wijk waar de eerste coöperatieve bakkerijen of woningbouwcoöperaties ontstonden, is een goed voorteken. Aan de andere kant van het kanaal roepen de gebouwen van de voormalige centrale bakkerij van het COOP-netwerk en het terrein van de voormalige kolenwinkels ons op en tonen ons de innovaties en vooruitgang die mogelijk zijn wanneer mensen samenkomen.

Contact & boeking


    [select menu-coop "Kookworkshop" "Computerworkshop ]