Video

Tussen 1870 en 1910 duiken in Brussel gigantische bouwwerven op die gestalte moeten geven aan de stad van de burgerij.

Tegelijk voltrekt zich een omgekeerde beweging van mensen die  aangetrokken door de industrie –de stad maar ook het platteland vaarwel zeggen en naar de stad trekken. Vlaanderen gaat gebukt onder hongersnood en werkloosheid. Er zou een grote immigratiegolf op gang komen vanuit West-Vlaanderen naar Anderlecht en Molenbeek. Toch vestigen niet alle Vlaamse inwijkelingen zich in de stad. De ontwikkeling van de ‘Boerentram’ zorgt ervoor dat de arbeiders naar de fabrieken kunnen, hun zonen naar de technische school en de vrouwen thuis kunnen blijven in het dorp, in een katholiek Vlaanderen waar priesters beducht zijn voor de kwalijke invloed van het oprukkende socialisme in de steden.Het Vlaamse theater zal in het Prado van Molenbeek cruciale uren beleven. De pleitbezorger van het Vlaamse theater in Brussel was niemand minder dan Jacob Kats. De strijd van de Vlaming maakte volgens hem deel uit van de strijd voor de arbeidersrechten.Hij wordt ook de invoering vanuit Engeland van het idee van de politieke meeting toegedicht. En wie Vlaanderen zegt, zegt ook wielrennen. In Anderlecht worden clubs boven de doopvont gehouden en in 1910 verwelkomt Molenbeek het wereldkampioenschap. Wat dan volgt is ronduit schitterend! Van 1950 tot 1980 brengt Anderlecht grote wielrenners en fietsherstellers voort. Het Vlaamse verenigingsleven in Brussel floreert. Denk maar aan de ‘Bond der West Vlamingen van Brussel’.Hij wordt opgericht in 1906 op een steenworp van het kanaal door Vlamigen uit Kortrijk om de solidariteit tussen de Vlamingen uit het westen te bevorderen en hun cultuur en taal op te waarderen.

Contact us

Quai Demets, 23 1070 Anderlecht

Monday to Friday 9am - 5pm