Videos

Het is niet zomaar toevallig dat de meeste betogingen in de hoofdstad eindigen aan het Zuidstation, niet ver hiervandaan.

De industriële revolutie heeft een enorme impact gehad op onze manier van leven.Hele gezinnen werkten 12 uur per dag in de fabriek zonder ooit uit de armoede te geraken en zonder enige sociale rechten of bescherming. De 19e en 20e eeuw werden getekend door een vastberaden strijd voor basisrechten,zoals stemrecht, vrijheid van vereniging, verbod op kinderarbeid en sociale zekerheid. Onze wijken zijn uitgegroeid tot een broeihaard van sociale en politieke organisaties. De solidariteit nam er ook andere vormen aan.In 1882 werd in Molenbeek de eerste bakkerijcoöperatieve van Brussel opgericht. En dat het majestueuze gebouw van de Sociale Voorzorg zich naar Brussel richt vanaf de Luchtscheepvaartsquare in Kuregem is geen toeval. Een bezoek van het Verzetsmuseum in Kuregem is de moeite waarde. In dat huis heeft het verzet destijds een valse editie van Le Soir in elkaar gebokst. Ook na de oorlog de precaire leven omstandigheden van migranten wat aanleiding gaf tot het ontstaan van organisaties die zich inzetten voor een betere huisvesting of gezondheid en sociaal-culturele activiteiten organiseerden, zoals huiswerkklasjes en noem maar op. De moeilijkheden van meer recente inwijkelingen om aan papieren te geraken, of om een decente woning te vinden zijn de bron van nieuwe bewegingen.

Contacteer ons

Demetskaai, 23 1070 Anderlecht

Maandag tot vrijdag 9.00-17.00 uur