Videos

Het economische leven onderging in de jaren 1960 grondige veranderingen.

De fabrieken hadden een grote behoefte aan goedkope arbeidskrachten om hun winst en hun groei in stand te houden. Bandwerk was kenmerkend voor de nieuwe ‘modern times’. In diezelfde periode onderging de stad op initiatief van de overheid een heuse gedaanteverandering met grote, nieuwe gebouwen, metro, viaducten, snelwegen… De wijken rond het kanaal speelden een beslissende rol bij de modernisering van de stad. Zo kregen we in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 een toevloed van gastarbeiders uit Italië, Turkije, Griekenland, Spanje, Portugal, Albanië, Marokko, enz. De nieuwkomers kwamen in Brussel voornamelijk in de bouw terecht. In die tijd werd onder meer de Zuidtoren opgericht en vonden grote werken plaats voor de aanleg van de Brusselse metro. Niet zelden kan men in de Spaanse, Marokkaanse, Turkse of Portugese cafés nog met een zekere trots door arbeiders uit die tijd horen beweren dat zij het zijn die voor ons de metro hebben gebouwd! Deze nieuwkomers hebben hun stempel gedrukt op de sfeer in de wijken. Honderden voedingswinkeltjes, cafés, drukkerijen, culturele verenigingen, sportclubs en politieke organisaties van allerlei gezindte geven dit deel van Brussel een heel eigen kleur.

Contacteer ons

Demetskaai, 23 1070 Anderlecht

Maandag tot vrijdag 9.00-17.00 uur