De Brusselse kanaalwijken kennen opeenvolgende immigratiegolven.

Sinds de jaren 90 stromen er mensen toe uit Oost-Europa door de uitbreiding van de Europese Unie, maar ook uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika, en ook opnieuw uit Zuid-Europa door de aanhoudende miserie en economische crises. De totstandkoming van een bijzonder diverse internationale gemeenschap duurt voort. De wijken rond het kanaal blijven veranderen, ze zijn de plek waar nieuwkomers in Brussel ‘hun eerste stappen’ zetten op zoek naar een waardiger leven en een maakbare toekomst.  Al tweehonderd jaar bouwen we hier aan een gemeenschap die voortdurend evolueert en een nieuwe cultuur die elke dag gestalte krijgt. Net zoals vroeger met de Belgische plattelandsmigranten, migranten uit Oost-Europa of uit het Middellandse Zeegebied worden nieuwkomers ook vandaag geconfronteerd met materiële obstakels zoals huisvesting, ze stichten een gezin, krijgen hulp van solidaire buren en hebben deel aan de lokale cultuur in de kanaalwijken. Wie zijn onze buren, waarom zijn ze hierheen gekomen, hoe ziet hun verleden er uit en wat zijn hun toekomstplannen? En hoe zullen we samenwerken?Sommige groepen zullen net als bij andere migratiegolven ook nu weer proberen om de onwetendheid over vreemdelingen, armen en anders-zijn uit te spelen om verwarring en verdeeldheid te zaaien. Het avontuur van de Brusselse kanaalwijken geeft die onrustzaaiers lik op stuk en bewijst dat samenwerken de toekomst is!

Contacteer ons

Demetskaai, 23 1070 Anderlecht

Maandag tot vrijdag 9.00-17.00 uur