We schrijven halfweg de 19de eeuw.Twee mannen nemen het tegen elkaar op.

Rechts, Charles Vanderstraeten, stedenbouwkundige van koning Leopold I in 1840, en links, Victor Besme, zijn uitdager in 1860, stedenbouwkundige van Leopold II. In de eerste ronde, omstreeks 1840, publiceert Vanderstraeten een plan om de nieuwe industriële wijken van Anderlecht en Molenbeek te organiseren. Kijk eens naar zijn plan!  Waar u nu staat, stelt hij voor een paardenrenbaan op te trekken, met vrijetijdsfuncties maar ook als legerbasis. De werken worden zelfs aangevat . In 1860 legt Besme zijn wil op met een totaal ander voorstel. In zijn plannen voor Brussel herschikt hij alles om arbeiders te concentreren in het westen van de hoofdstad en de burgerij in het oosten. De subtitel van zijn werk ‘Habitations de la classe moyenne. Logements de la classe ouvrière’(woningen van de middenklasse. Huisvesting van de arbeidersklasse) is veelzeggend.Besme suggereert een sociaal verdeelde stad tussen oost en west. Hij exporteert het project van de paardenrenbaan naar het oosten, waar hij wil dat de burgerij investeert in prestigieuze lanen en winstgevende vastgoedprojecten. Vandaag is de stadsontwikkeling gericht op investeringen in het westen van Brussel, daar waar er nog plaats is om aan stadvernieuwing te doen.We schrijven een nieuw hoofdstuk dat het midden houdt tussen een verdeelde stad en een stad in harmonie.

BOXING BRUSSELS

Contacteer ons

Demetskaai, 23 1070 Anderlecht

Maandag tot vrijdag 9.00-17.00 uur