Scheepsinnovatiewerf

Het Scheepsinnovatiewerf-project draait rond het bekken van Biestebroek, het zuidelijk deel van het Brusselse kanaal. Sinds jaar en dag draagt het kanaal bij tot de verbeelding van de omwonenden. Het scheepvaarts- en maritieme verleden van Brussel lijkt gemakkelijk opnieuw tot leven te wekken en lijkt de ideale hefboom te vormen voor de heropstart van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie en van ontmoetingen tussen de bevolkingsgroepen. De door de scheepsinnovatiewerf beoogde doelstelling is om het kanaal naast de reeds gekende commerciële en economische functies uit te spelen als publieke en recreatieve watersportruimte. De SIW (Scheepsinnovatiewerf) zag het levenslicht in 2015 en kan rekenen op steun van vzw Semaphore, Maritiem Atelier vzw, Zinneke vzw, Wind & Zeilen vzw en Dhafe vzw. In het kader van het FEDER-fonds 2007-2013 rustte de Werf zich uit met alle infrastructuur die nodig was voor de oprichting van een workshop houtbewerking en timmerwerk voor de binnenvaart.

De projecten van de rivierwerf

In deze workshop binnen COOP volgen de participatieve projecten rond houtbewerkingsberoepen zich voortaan op. Deze kennen volgende gemeenschappelijke punten: Doelgroepen via onze verschillende activiteiten (workshops, animaties, stages, evenementen, …) met elkaar in contact brengen rond scheepsbouw en -herstelling: Vaardigheden uitwisselen, kennis en knowhow overdragen; Aandacht schenken aan de vaart- en ontspanningsactiviteiten op het kanaal van Brussel.

2016

De herstelling van een optimist-boot, met Solidarcité vzw


2017

De herstelling van de Yole de Bantry, met Zinneke vzw


2018

De participatieve werf van de Licorne, met Maritiem Atelier vzw


2019

De tewaterlating van de Licorne, met het Bruocsella-fonds.De herstelling van 2 zeilschepen, met Semaphore vzw


2020

De deelname van de SIW en van het COOP aan het Havenfeest van Brussel

Eu boot

EU Boat is een Europees project dat spelers van 4 scheepswerven samenbrengt: Albaola (Pasai San Pedro, Baskenland), Les Chantiers Tramasset (Le -Tourne, Frankrijk), Meitheal Mara (Cork, Ierland), Scheepsinnovatiewerf (Anderlecht, België). Dit project werd gefinancierd in het kader van het Europese Erasmus+ Lifelong Program, dat gewijd is aan onderwijs en beroepsopleiding.Gedurende 2 jaar vonden er binnen deze 4 scheepswerven 4 Europese ontmoetingen plaats, met als doel om samen te werken en kennis uit te wisselen rond tewerkstellingsthema’s, rond opleiding en rond professionele inschakeling.Deze transversale thema’s worden behandeld aan de hand van verschillende activiteiten binnen onze 4 scheepswerven: workshops houtbewerking voor de scheeps- en binnenvaart, opleidingscentra voor scheepsvaart en voor houtbewerkingsberoepen, aan de hand van animaties en sociaal-culturele evenementen ter bewustmaking en ter behoud van het lokale scheepserfgoed. Het EU Boat-project leidde tot de productie van documenten en van tools die de duurzaamheid en de erkenning van lokale verenigingen en hun acties beogen.